+90-850-939 74 14 destek@e-ptt.gov.tr
+90-850-939 74 14 destek@e-ptt.gov.tr
Sorunsuz ve Hızlı
Tam Entegrasyon
Verimli ve Tasarruflu
E-Fatura Çözümü
7/24 Kesintisiz
Kurumsal Destek
Sizi Arayalım

e-Arşiv ve e-İrsaliye Uygulamalarında Kapsam Genişletilmesi

E-PTT > Blog > e-Arşiv ve e-İrsaliye Uygulamalarında Kapsam Genişletilmesi

e-Arşiv ve e-İrsaliye Uygulamalarında Kapsam Genişletilmesine Yönelik Taslak Tebliğler Yayımlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Arşiv ve e-İrsaliye uygulamalarında kapsam genişletilmesine yönelik taslak tebliğler yayımladı.

Yayımlanan taslak tebliğ, e-Fatura mükellefleri için hem e-Arşiv hem de e-İrsaliye uygulamalarına ilişkin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak çeşitli zorunlulukları kapsıyor

Buna göre;

e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler İçin Yayımlanan Tebliğ

• Hali hazırda e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere, 01.01.2019 tarihine kadar,

• 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere internet satış durumuna bakılmaksızın, Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren,

• e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 01.01.2019 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi. 

e-Arşiv için yayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncelleme yapılmak suretiyle; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 01.01.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

e-İrsaliye için yayımlanan tebliğ taslağına ulaşmak için: tıklayın.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için: tıklayın.